,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XI/64/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2012-2020 192KB 730
Uchwała Nr XI/63/2012 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 17KB 708
Uchwała Nr XI/62/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 110KB 698
Uchwała Nr X/61/2011 w sprawie przyjęcia "Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie na 2012 rok" 79KB 765
Uchwała Nr X/60/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 37KB 742
Uchwała Nr X/59/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku 558KB 739
Uchwała Nr IX-58-2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu 38KB 716
Uchwała Nr IX-57-2011 w sprawie zmiany planu ochrony rezerwatu przyrody pn. "Góra Dobrzeszowska" 36KB 643
Uchwała Nr IX-56-2011 w sprawie przystąpienia Gminy Łopuszno do regionalnego systemu gospodarki odpadami 54KB 873
Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do celów komunalizacji mienia 48KB 679
Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Łopuszno.pdf 48KB 690
Uchwała Nr VIII/53/2011 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 45KB 689
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki 39KB 702
Uchwała Nr VIII/51/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 220KB 680
Uchwała Nr VIII/50/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 75KB 715

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.