Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 13_2013 upoważnie dla Pani Alicji Kuropatwy 22KB 648
Zarządzenie Nr 12_2013 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu gminy Łopuszno.pdf 25KB 667
Zarządzenie Nr 11_2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.pdf 55KB 628
Zarządzenie Nr 10_2013 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Gminy Łopuszno 311KB 726
Zarządzenie Nr 9_2013 w sprawie składu komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 235KB 727
Zarządzenie Nr 8_2013 w sprawie przeprowadzenia czynności kontrolnych w Społecznym Gimnazjium Nr 1 w Łopusznie 17KB 645
Zarządzenie Nr 7_2013 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Eustachów 24KB 672
Zarządzenie Nr 6_2013 w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego 16KB 761
Zarządzenie Nr 5_2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34_2009 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Gminy Łopuszno 29KB 650
Zarządzenie Nr 4_2013 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok 157KB 686
Zarządzenie Nr 3_2013 w sprawie planu dochodów i wydatków podległych jednostek oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 1.7 MB 645
Zarządzenie Nr 2_2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7_2012 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie 81KB 640
Zarządzenie Nr 1_2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno 264KB 658
Zarządzenie Nr 64_2012 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łopuszno i ich zastępców 50KB 800
Zarządzenie Nr 63_2012 w sprawie powołania komisji kontroli kasy w dniu 28-12-2012 r 25KB 639
Zarządzenie Nr 62_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 413KB 633
Zarządzenie Nr 61_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 191KB 693
Zarządzenie Nr 60_2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łopuszno i powołania komisji - zespołu spisowego do przeprowadzenia weryfikacji oraz spisu z natury 79KB 652
Zarządzenie Nr 59_2012 w sprawie zmiany zał nr 2 do Zarządzenia Wójta nr 60-2010 z dnia 31-12-2010 r w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości 27KB 616
Zarządzenie Nr 58_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 174KB 616

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2020 ESC S.A.