,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 53KB 754
Uchwała Nr VIII/48/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 47KB 620
Uchwała Nr VIII/47/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 120KB 605
Uchwała Nr VII/46/2011w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 25KB 888
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 39KB 756
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 29KB 633
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy 53KB 865
Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania 39KB 646
Uchwala Nr VII/41/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku 574KB 868
Uchwala Nr VII/40/2011 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2016 169KB 692
Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych 17KB 660
Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu 18KB 747
Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku 74KB 691
Uchwala Nr VI/36/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie 23KB 1072
Uchwala Nr VI/35/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 2010 rok 23KB 660

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.