,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Łopusznie 21KB 242
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 30KB 193
Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łopuszno na 2017 rok 2.7 MB 204
Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025 858KB 182
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 1.3 MB 188
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu 49KB 207
Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 811KB 184
Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 1.2 MB 208
Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Łopuszno 64KB 291
Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 1 MB 178
Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 34-2009 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Gminy Łopuszno 57KB 200
Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego 28KB 197
Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 509KB 237
Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustalonego zarządzeniem nr 108-2015 Wójta Gminy Łopuszno 57KB 328
Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego 30KB 244
Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Łopuszno w roku szkolnym 2016/2017 17KB 216
Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 328KB 233
Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 131KB 241
Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśnej Wsi Rudniki 335KB 671
Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie zmian Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno 35KB 272

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.