,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 57_2012 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2012 rok.pdf 94KB 611
Zarządzenie Nr 56_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf 198KB 618
Zarządzenie Nr 55_2012 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu.pdf 18KB 686
Zarządzenie Nr 54_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.pdf 26KB 631
Zarządzenie Nr 53_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 887KB 617
Zarządzenie Nr 52_2012 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Łopuszna w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2013 rok 13.4 MB 668
Zarządzenie Nr 51_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 629KB 581
Zarządzenie Nr 50_2012 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 38KB 648
Zarządzenie Nr 49_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 299KB 634
Zarządzenie Nr 48_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 671KB 594
Zarządzenie Nr 47_2012 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za umieszczenie ogłoszeń i reklam w gazecie lokalnej 40KB 682
Zarządzenie Nr 46_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 417KB 647
Zarządzenie Nr 45_2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33_2009 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 10 lipca 2009 roku 55KB 654
Zarządzenie Nr 44_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 527KB 606
Zarządzenie Nr 43_2012 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 35KB 707
Zarządzenie Nr 42_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 575KB 601
Zarządzenie Nr 41_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 244KB 661
Zarządzenie Nr 40_2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7-2012 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 22 lutego 2012 roku 30KB 665
Zarządzenie Nr 39_2012 w sprawie powołania składu komisji przetargowej dla zadnia Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Łopuszno 37KB 680
Zarządzenie Nr 38_2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok 768KB 589

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.