,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwala Nr VI/34/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie 16KB 705
Uchwala Nr VI/33/2011 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok 15KB 657
Uchwala Nr VI/32/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 16KB 654
Uchwała Nr V/31/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII-237-2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 09 listopada 2010 roku 22KB 747
Uchwała Nr V/30/2011 w sprawie świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 63KB 1219
Uchwała Nr V/29/2011w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 36KB 1237
Uchwała Nr V/28/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie 17KB 910
Uchwała Nr V/27/2011 w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie 52KB 858
Uchwała Nr V/26/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku 297KB 771
Uchwała Nr V/25/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr IV/21/2011 Rady Gminy Łopuszno z dnia 31 stycznia 2011 111KB 780
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 16KB 761
Uchwała Nr IV/23/2011 w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łopuszno na 2011 rok 23KB 1077
Uchwała Nr IV/22/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.rar 2.3 MB 924
Uchwała Nr IV/21/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2011-2016 125KB 921
Uchwała Nr IV/20/2011 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 17KB 963

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.