,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr IV/19/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 56KB 1216
Uchwała Nr III/18/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno upoważnienia do zawarcia z Fundacją na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” umowy na korzystanie z nieruchomości zabudowanej po byłej Szkole Podstawowej w Józefinie z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej dla osób Starszych i Niepełnosprawnych p.n. „Dom Seniora” na okres dwudziestu pięciu lat 20KB 844
Uchwała Nr III/17/2010 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Łopuszno na 2011 rok 23KB 1182
Uchwała Nr III/16/2010 w sprawie określenia wysokości diet dla radnych, zasad ich ustalania i wypłacania 21KB 1328
Uchwała Nr III/15/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 r. 337KB 809
Uchwała Nr II/14/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/144/2005 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 19KB 832
Uchwała Nr II/13/2010 zmieniająca uchwałę Nr III/18/2002 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości 19KB 798
Uchwała Nr II/12/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 21KB 745
Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego 26KB 1052
Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego Wieści Łopuszna 16KB 917
Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Łopuszno 25KB 822
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Łopuszno 25KB 792
Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie powołania Komisji Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Łopuszno 20KB 749
Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Gminy Łopuszno 19KB 759
Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie powołania Komisji Finansów, Handlu i Usług Rady Gminy Łopuszno 26KB 768

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.