,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr II/4/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łopuszno 17KB 679
Uchwała Nr I/3/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/237/2010 R. G. Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno 17KB 742
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Łopuszno 15KB 697
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno 14KB 712
Uchwała Nr XXXVIII/237/2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno 42KB 1102
Uchwała Nr XXXVIII/236/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w Józefinie 17KB 690
Uchwała Nr XXXVIII/235/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III-29-98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 22KB 677
Uchwała Nr XXXVIII/234/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III-28-98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 25KB 718
Uchwała Nr XXXVIII/233/2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 26KB 741
Uchwała Nr XXXVIII/232/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 25KB 730
Uchwała Nr XXXVIII/231/2010 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łopuszno 33KB 789
Uchwała Nr XXXVIII/230/2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku 249KB 701
Uchwała Nr XXXVIII/229/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łopuszno 18KB 726
Uchwała Nr XXXVIII/228/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 30KB 763
Uchwała Nr XXXVIII/227/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 24KB 720

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2019 ESC S.A.