,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR XIX/173/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE -OCENY AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁOPUSZNO ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZE .pdf 4.5 MB 483
UCHWAŁA NR XIX/172/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA GMINY RADOSZYCE.pdf 20KB 193
UCHWAŁA NR XIX/171/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ DLA GMINY RADOSZYCE.pdf 17KB 173
UCHWAŁA NR XIX/170/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU KIELECKIEGO.pdf 20KB 182
UCHWAŁA NR XIX/169/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IX-74-2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI KIELECKIEMU NA REALIZACJ.pdf 31KB 183
UCHWAŁA NR XIX/168/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU.pdf 973KB 247
UCHWAŁA NR XIX/167/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2022.pdf 777KB 171
UCHWAŁA NR XVIII/166/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IX/79/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEJĘCIA OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH.pdf 40KB 255
UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XIV/128/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 26 LUTEGO 2016 R W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ.pdf 36KB 274
UCHWAŁA NR XVIII/164/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IX/74/2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA2015 R W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI KIELECKIEMU NA REALIZACJĘ.pdf 40KB 272
UCHWAŁA NR XVIII/163/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROPOZYCJI PLANU AGLOMERACJI ŁOPUSZNO.pdf 314KB 247
UCHWAŁA NR XVIII/162/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ DLA POWIATU KIELECKIEGO.pdf 31KB 243
UCHWAŁA NR XVIII/161/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU.pdf 1.2 MB 274
UCHWAŁA NR XVIII/160/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2022.pdf 945KB 225
UCHWAŁA NR XVII/159/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU W SPRAWIE SKARGI PANI TERESY PIOTROWSKIEJ NA WÓJTA GMINY ŁOPUSZNO .pdf 76KB 299

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.