,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 76_2011 w sprawie zmiany w Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Łopusznie 55KB 647
Zarządzenie Nr 67_2011 w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Łopuszna w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno 6.4 MB 660
Zarządzenie Nr 48_2011 w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów wspólfinansowanych ze środków unijnych 681KB 990
Zarządzenie Nr 75_2011 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie Gminy w Łopusznie 266KB 756
Zarządzenie Nr 74_2011 w sprawie powołania pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych 33KB 724
Zarządzenie Nr 73A_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 503KB 659
Zarządzenie Nr 73_2011 w sprawie powołania likwidatora Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie 44KB 711
Zarządzenie Nr 72_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Udzielenia kredytu długoterminowego 36KB 702
Zarządzenie Nr 71_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 820KB 661
Zarządzenie Nr 70_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 45KB 700
Zarządzenie Nr 69_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.1 MB 643
Zarządzenie Nr 68_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 494KB 666
Zarządzenie Nr 66_2011 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie sportu 48KB 669
Zarządzenie Nr 65_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 295KB 668
Zarządzenie Nr 64_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 124KB 680
Zarządzenie Nr 63_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 544KB 631
Zarządzenie Nr 62_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 536KB 595
Zarządzenie Nr 61_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 546KB 648
Zarządzenie Nr 60_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 167KB 684
Zarządzenie Nr 59_2011 w sprawie opracowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łopuszno na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny 47KB 702

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.