,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 58_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 256KB 691
Zarządzenie Nr 57_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 274KB 682
Zarządzenie Nr 56_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 758KB 594
Zarządzenie Nr 54_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.1 MB 588
Zarządzenie Nr 53_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Świadczenie usług zajęć dydaktycznych 390KB 632
Zarządzenie Nr 52_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 946KB 599
Zarządzenie Nr 51_2011 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn Edukacja bez barier 7.7 MB 803
Zarządzenie Nr 50_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.3 MB 602
Zarządzenie Nr 49_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.4 MB 562
Zarządzenie Nr 47_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Dowóz uczniów do szkół 376KB 646
Zarządzenie Nr 46A_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.1 MB 586
Zarządzenie Nr 46_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Udzielenia kredytu długoterminowego 404KB 637
Zarządzenie Nr 45_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.1 MB 575
Zarządzenie Nr 44_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.5 MB 622
Zarządzenie Nr 43_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 767KB 610
Zarządzenie Nr 42_2011 w sprawie organizacji kancelarii niejawnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie 378KB 654
Zarządzenie Nr 41_2011 w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Kumańskiego 369KB 659
Zarządzenie Nr 40_2011 w sprawie powołania Zespołu Interdycyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 476KB 721
Zarządzenie Nr 39_2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Beaty Szwarc 440KB 619
Zarządzenie Nr 38_2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Moniki Anny Ciszek-Walas 448KB 644

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.