Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XXIX/181/2009 zmieniająca uchwałę Nr III-14-2006 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2006 r. 26KB 820
Uchwała Nr XXIX/180/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Łopusznie 21KB 867
Uchwała Nr XXIX/179/2009 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie 59KB 851
Uchwała Nr XXIX/178/2009 w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 21KB 828
Uchwała Nr XXIX/177/2009 w sprawie przystąpienia do projektu inwestycyjnego pod nazwą e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej 29KB 876
Uchwała Nr XXIX/176/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf na 2010 rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 18KB 817
Uchwała Nr XXIX/175/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 38KB 779
Uchwała Nr XXIX/174/2009 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 29KB 865
Uchwała Nr XXIX/173/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 31KB 826
Uchwała Nr XXIX/172/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku 85KB 794
Uchwała Nr XXVIII/171/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 37KB 851
Uchwała Nr XXVIII/170/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Łopuszno 35KB 824
Uchwała Nr XXVIII/169/2009 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 17KB 1121
Uchwała Nr XXVIII/168/2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łopuszno do podejmowania działań dotyczących elektrowni wiatrowych 14KB 905
Uchwała Nr XXVIII/167/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania 18KB 826

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.