,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 17_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.4 MB 633
Zarządzenie Nr 16_2011 w sprawie opracowania nowego Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Łopuszno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 774KB 628
Zarządzenie Nr 15_2011 w sprawie powołania komisji konkursowej na XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 312KB 631
Zarządzenie Nr 14_2011 w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy Łopuszno 890KB 756
Zarządzenie Nr 13_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.4 MB 615
Zarządzenie Nr 12_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Udzielenie kredytu długoterminowego 384KB 673
Zarządzenie Nr 11_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Udzielenie kredytu długoterminowego 389KB 664
Zarządzenie Nr 10_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 855KB 601
Zarządzenie Nr 9_2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok 2011 1.6 MB 644
Zarządzenie Nr 8_2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok 1.2 MB 651
Zarządzenie Nr 7_2011 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Konserwacja oświetlenia ulicznego 374KB 653
Zarządzenie Nr 6_2011 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Łopusznie 402KB 675
Zarządzenie Nr 5_2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 397KB 667
Zarządzenie Nr 4_2011 w sprawie określenia wartości jednej godziny usuług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe GOPS w Łopusznie 385KB 651
Zarządzenie Nr 3_2011 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu 857KB 592
Zarządzenie Nr 2_2011 w sprawie wzoru wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia za zakresu sportu 5.5 MB 707
Zarządzenie Nr 1_2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie 693KB 660
Zarządzenie Nr 61_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 39KB 605
Zarządzenie Nr 60_2010 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości 31KB 673
Zarządzenie Nr 59_2010 w sprawie powołania komisji kontroli kasy w dniu 31.12.2010 r 24KB 836

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.