,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 19_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 188KB 837
Zarządzenie Nr 18_2010 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Remont dróg na terenie Gminy Łopuszno 29KB 706
Zarządzenie Nr 17_2010 w sprawie ustalenia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. 32KB 815
Zarządzenie Nr 16_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 543KB 739
Zarządzenie Nr 15_2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 37KB 866
Zarządzenie Nr 14_2010 w sprawie określenia zalożeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Łopuszno na rok szkolny 2010/2011 54KB 1709
Zarządzenie Nr 13_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 40KB 696
Zarządzenie Nr 12_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 269KB 735
Zarządzenie Nr 11_2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie Sarbice Drugie 36KB 761
Zarządzenie Nr 10_2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 35KB 659
Zarządzenie Nr 9_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 529KB 681
Zarządzenie Nr 8_2010 w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Łopusznie 27KB 984
Zarządzenie Nr 7_2010 w sprawie powołania komisji konkursowej na XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 25KB 1189
Zarządzenie Nr 6_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 55KB 858
Zarządzenie Nr 5_2010 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 25KB 844
Zarządzenie Nr 4_2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 60KB 1248
Zarządzenie Nr 3_2010 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok 32KB 780
Zarządzenie Nr 2_2010 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę Łopuszno 133KB 894
Zarządzenie Nr 1_2010 w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych 25KB 796
Zarządzenie Nr 75_FIN_2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 34KB 805

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.