,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakupy podręczników (Wyprawka szkolna 2016-2017) 23KB 220
Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie nadanego zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 30 grudnia 2014 roku 20KB 333
Zarządzenie Nr 56/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 315KB 206
Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 367KB 215
Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie nadanego zarządzeniem Nr 74-2014 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 30 grudnia 2014 roku 23KB 310
Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 463KB 273
Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości w Grabownicy i Łopusznie 23KB 254
Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Tatyany Hnatyuk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 41KB 269
Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Anety Perz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 41KB 255
Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 744KB 294
Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Łopuszno 85KB 410
Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie 120KB 301
Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy Łopuszno 321KB 293
Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Łopuszno w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% dla Żłobka Gminnego z siedzibą w Łopusznie 20KB 254
Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwieczenia obronnego 88KB 308
Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 1.2 MB 249
Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 33KB 285
Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 33KB 278
Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 33KB 252
Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 34KB 242

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.