,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU W SPRAWIE WSKAZANIA MIEJSCA LOKALIZACJI PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI SARBICE DRUGIE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0408T.pdf 15KB 248
UCHWAŁA NR XVII/157/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI ŁOPUSZNO.pdf 1.8 MB 264
UCHWAŁA NR XVII/156/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXIX/193/2014 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 28.02.2014R W SPRAWIE NADANIA STATUTU GMINNEMU OŚRODKOWI KULTURY W ŁOPUSZNI.pdf 24KB 233
UCHWAŁA NR XVII/155/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ.pdf 15KB 252
UCHWAŁA NR XVII/154/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU.pdf 4.7 MB 250
UCHWAŁA NR XVII/153/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2022.pdf 576KB 243
UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 W SPRAWIE WYRAZENIA ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY W WYSOKOŚCI 90% OPŁATY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA ŻŁOBKA GMINNEGO Z SIEDZIBĄ W ŁOPUSZNIE.pdf 19KB 268
UCHWAŁA NR XVI/151/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIEPRZYJĘCIA PROGRAMU WEWNĘTRZNEJ REORGANIZACJI I RESTRUKTURYZACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIENI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ŁOPUSZNIE.pdf 8.4 MB 336
UCHWAŁA NR XVI/150/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2023.pdf 12KB 228
UCHWAŁA NR XVI/149/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XI-98-2015 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2019.pdf 6.1 MB 278
UCHWAŁA NR XVI/148/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XI/98/2015 W SPRAWIE OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU GMINNYM, MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ORAZ WARUNKÓW CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWIT.pdf 20KB 222
UCHWAŁA NR XVI/147/2016 Z DNIA 21 CZERWCA 2016R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR VIII/67/2015 RADY GMINY W ŁOPUSNZIE Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 R. W SPRAWIE UTWORZENIA GMINNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE ŻŁOBEK GMINNY W ŁOPUSZNIE .pdf 44KB 228
UCHWAŁA NR XVI/146/2016 Z DNIA 21 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII GRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH .pdf 813KB 221
UCHWAŁA NR XVI/145/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU.pdf 1.1 MB 231
UCHWALA NR XVI/144/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 21 CZERWCA 2016 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016- 2022.pdf 1.2 MB 217

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.