,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XIII/78/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łopusznie na 2008 rok 959KB 920
Uchwała Nr XIII/77/2008 o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie 24KB 910
Uchwała Nr XII/76/2007 w sprawie uznania skargi Państwa Małgorzaty i Wiesława Piotrowskich za bezzasadną 18KB 954
Uchwała Nr XII-75-2007 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie na 2008 rok 23KB 858
Uchwała Nr XII/74/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Łopuszno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 87KB 1416
Uchwała Nr XII/73/2007 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych 21KB 878
Uchwała Nr XII/72/2007 zmieniająca uchwałę Nr XI-69-2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2007 r. 28KB 878
Uchwała Nr XII/71/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2007 roku 80KB 1106
Uchwała Nr XI-70-2007 w sprawie zatwierdzenia taryf na 2008 rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 18KB 869
Uchwała Nr XI-69-2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 34KB 914
Uchwała Nr XI-68-2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok 20KB 851
Uchwała Nr XI-67-2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 31KB 826
Uchwała Nr XI-66-2007 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków 21KB 870
Uchwała Nr XI-65-2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego 18KB 838
Uchwała Nr XI-64-2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2007 roku 202KB 832

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.