,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XI-63-2007 w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr X-62-2007 147KB 843
Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2007 roku 163KB 918
Uchwała Nr IX/61/2007 zmieniająca uchwałę Nr III-14-2006 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2006 r. 33KB 877
Uchwała Nr IX/60/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 24KB 832
Uchwała Nr IX/59/2007 w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół 24KB 861
Uchwała Nr IX/58/2007 w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół 43KB 1035
Uchwała Nr IX/57/2007 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji części gminy Łopuszno 194KB 1389
Uchwała Nr IX/56/2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2007 roku 27KB 847
Uchwała Nr IX/55/2007 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 24KB 890
Uchwała Nr VIII/54/2007 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno upoważnienia do zawarcia umowy użyczenia 16KB 890
Uchwała Nr VIII/53/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łopuszno 17KB 893
Uchwała Nr VIII/52/2007 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych 15KB 881
Uchwała Nr VIII/51/2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy GOZ w Łopusznie 17KB 943
Uchwała intencyjna Nr VIII/50/2007 28KB 1776
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/49/2007 26KB 879

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.