,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 37_2009 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy 26KB 760
Zarządzenie Nr 36_2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Urzędu 506KB 823
Zarządzenie Nr 35_2009 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie 675KB 1181
Zarządzenie Nr 34_2009 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 595KB 853
Zarządzenie Nr 30_2009 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadznia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Remont dróg gminnych 46KB 755
Zarządzenie Nr 33_2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Łopusznie 139KB 1124
Zarządzenie Nr 32_2009 w sprawie wniesienia wkładu własnego do realizacji projektu pod nazwą Przedszkole moich marzeń w Zespole Szkół im. Jna Pawła II w Łopusznie 29KB 797
Zarządzenie Nr 31_2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 48KB 758
Zarządzenie Nr 29_2009 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego 62KB 736
Zarządzenie Nr 28_2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 41KB 695
Zarządzenie Nr 27_2009 w sprawie powołania składu komisji przetargowej dla zadania Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 39KB 747
Zarządzenie Nr 26_2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 37KB 734
Zarządzenie Nr 25_2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 31KB 785
Zarządzenie Nr 24_2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 37KB 734
Zarządzenie Nr 23_2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 42KB 750
Zarządzenie Nr 22_2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 67KB 745
Zarządzenie Nr 21_2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 37KB 696
Zarządzenie Nr 20_2009 w sprawie ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łopuszno 60KB 895
Zarządzenie Nr 19_2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie za okres dyżurów pełnionych w dniu 7 czerwca 2009 r. w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego 22KB 857
Zarządzenie Nr 18_2009 zmieniające zarządzenie nr 26-2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30KB 895

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.