,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 17_2009 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Dobudowa oraz modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowościach: Antonielów, czartoszowy, Marianów, Jedle, Lasocin 29KB 911
Zarządzenie Nr 16_2009 w sprawie zmian w składzie komisji konkursowej powołanej zarządzeniem nr 13/2009 41KB 887
Zarządzenie Nr 15_2009 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Łopuszno w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. 66KB 2792
Zarządzenie Nr 14a_2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 95KB 776
Zarządzenie Nr 14_2009 w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół w Gminie Łopuszno na rok szkolny 2009-2010 61KB 3173
Zarządzenie Nr 13_2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - Dofinansowanie Klubów lub Związków Sportowych 71KB 779
Zarządzenie Nr 12_2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok 94KB 809
Zarządzenie Nr 11_2009 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków na 2009 r. 95KB 759
Zarządzenie Nr 10_2009 w sprawie powołania komisji konkursowej na XI edycję Komkursu Plastycznego 20KB 861
Zarządzenie Nr 9_2009 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Łopusznie 83KB 1174
Zarządzenie Nr 8_2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Przedszkole moich marzeń 28KB 846
Zarządzenie Nr 7_2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Edukacja bez barier 29KB 851
Zarządzenie Nr 6_2009 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej powołaniej Zarządzeniem Nr 26_2008. 22KB 824
Zarządzenie Nr 5_2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie 35KB 853
Zarządzenie Nr 4_2009 w sprawie wkładu własnego do projektu pt. Realizacja kampanii informacyjno-szkoleniowej promującej edukację przedszkolną w środowisku wiejskim Województwa Świętokrzyskiego 37KB 854
Zarządzenie Nr 3_2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno 18KB 868
Zarządzenie Nr 2_2009 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łopusznie 207KB 1036
Zarządzenie Nr 1_2009 w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy w Łopusznie stanowiska Sekretarza Gminy Łopuszno 24KB 733
Zarządzenie Nr 54_2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok 43KB 687
Zarządzenie Nr 53_2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok 54KB 782

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.