,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 12_2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.pdf 29KB 747
Zarządzenie Nr 11_2008 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Łopusznie 14KB 826
Zarządzenie Nr 10_2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 25KB 770
Zarządzenie Nr 9_2008 zmian czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Łopusznie 23KB 853
Zarządzenie Nr 7_2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok 36KB 816
Zarządzenie Nr 8_2008 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Łopusznie 14KB 809
Zarządzenie Nr 6_2008 w sprawie powołania komisji przetargowej 25KB 815
Zarządzenie Nr 5_2008 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów 24KB 1015
Zarządzenie Nr 4_2008 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.Dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej 30KB 809
Zarządzenie Nr 3_2008 w sprawie przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków na 2008 r. 184KB 824
Zarządzenie Nr 2_2008 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łopuszno 40KB 882
Zarządzenie Nr 41_2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok 34KB 781
Zarządzenie Nr 1_2008 w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe GOPS w Łopusznie 148KB 865
Zarządzenie Nr 40_2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok 25KB 841
Zarządzenie Nr 39_2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok 39KB 823
Zarządzenie Nr 38_2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2008 rok 169KB 887
Zarządzenie Nr 37_2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok 33KB 784
Zarządzenie Nr 36_2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok 23KB 817
Zarządzenie Nr 35_2007 w sprawie powołania składu komisji przetargowej 25KB 806
Zarządzenie Nr 34_2007 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Łopuszno 113KB 1031

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2018 ESC S.A.