,     Powrót

Download - Zarządzenia

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości niezabudowanych w obrębie Grabownica i Łopuszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczoneg 26KB 238
Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 44KB 256
Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.pdf 407KB 314
Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.pdf 387KB 268
Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 877KB 279
Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 21KB 286
Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 392KB 287
Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 31KB 301
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 29KB 291
Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 44KB 288
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 1.9 MB 265
Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości w Grabownicy i Łopusznie 28KB 267
Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie 26KB 291
Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Przebudowa dróg gminnych 18KB 279
Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok 1.1 MB 301
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łopuszno i ich zastępców 35KB 347
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego 86KB 481
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, dla nieruchomości niezabudowanych w obrębie Grabownica i Łopuszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 23KB 261
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej gminy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie.pdf 28KB 296
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej gminy - Kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.pdf 28KB 289

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2020 ESC S.A.