,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
UCHWAŁA NR XIV/128/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf 16KB 265
UCHWAŁA NR XIV/127/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI 91 2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzysk.pdf 21KB 254
UCHWAŁA NR XIV/126/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pracy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2016-2022.pdf 1.3 MB 376
UCHWAŁA NR XIV/125/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 26 LUTEGO 2016r..pdf 764KB 335
UCHWAŁA NR XIII/124/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA WNIESIONEGO PRZEZ WIEJSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf 30KB 374
UCHWAŁA NR XIII/123/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IX-81-2015 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEJĘCIA OD AGE.pdf 25KB 321
UCHWAŁA NR XIII/122/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI SNOCHOWICE.pdf 80KB 358
UCHWAŁA NR XIII/121/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE NADANIA NAZWY SKRZYŻOWANIU DRÓG Z RUCHEM OKRĘŻNYM NA TERENIE GMINY ŁOPUSZNO.pdf 131KB 332
UCHWAŁA NR XIII/120/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYC.pdf 318KB 341
UCHWAŁA NR XIII-119-2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2015-2023.pdf 5.3 MB 313
UCHWAŁA NR XIII/118/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOPUSZNIE Z SIEDZIBĄ W ANTONIEL.pdf 68KB 308
UCHWAŁA NR XIII/117/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2.pdf 601KB 333
UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY RZECZOWEJ.pdf 31KB 306
UCHWAŁA NR XIII/115/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY ŁOPUSZNO NA 2016 ROK.pdf 2.4 MB 338
UCHWAŁA NR XIII/114/2016 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO NA LATA 2016-2022.pdf 753KB 290

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.