,     Powrót

Download - Uchwały Rady Gminy

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr XIX/124/2013 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 34KB 672
Uchwała Nr XIX/123/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 532KB 654
Uchwała Nr XIX/122/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2013 rok 3 MB 721
Uchwała Nr XIX/121/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022 1.3 MB 692
Uchwała Nr XIX/120/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 43KB 713
Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2013 rok 87KB 694
Uchwała Nr XVIII/118/2012 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy w Łopusznie na 2013 rok 75KB 668
Uchwała Nr XVIII/117/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 29KB 683
Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 437KB 672
Uchwała Nr XVIII/115/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48KB 782
Uchwała Nr XVIII/114/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieerania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 82KB 747
Uchwała Nr XVIII/113/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 59KB 745
Uchwała Nr XVIII/112/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 162KB 737
Uchwała Nr XVIII/111/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopuszno 562KB 686
Uchwała Nr XVIII/110/2012 zmieniająca uchwałę Nr XVII-104-2012 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 296KB 671

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje internetowe,
© 2005-2021 ESC S.A.