Stron główna Przetargi Instrukcja RedakcjaPowrót

Download - BIP Opinie RIO

  Nazwa Rozmiar Ściągnięć
Uchwała Nr 43/2017 RIO Kielce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu.pdf 1.3 MB 179
Uchwała Nr 120/2016 RIO Kielce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łopuszno na 2017 rok.pdf 43KB 192
Uchwała Nr 119/2016 RIO Kielce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 Gminy Łopuszno.pdf 69KB 190
Uchwała Nr 118/2016 RIO Kielce z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Łopuszno na 2017 rok.pdf 86KB 194
Uchwała Nr 65-2016 RIO Kielce z dnia 19.09.2016 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łopuszno za I półrocze 2016 roku.pdf 3 MB 270
Uchwała Nr 26/2016 RIO Kielce z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.pdf 204KB 321
Uchwała Nr 18-2016 RIO Kielce z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Łopuszno.pdf 429KB 342
Uchwała Nr 17-2016 RIO Kielce z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łopuszno na 2016 rok.pdf 452KB 319
Uchwała Nr 120/2015 RIO Kielce z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy łopuszno na 2016 rok.pdf 50KB 372
Uchwała Nr 119/2015 RIO Kielce z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022 Gminy Łopuszno.pdf 77KB 377
Uchwała Nr 118/2015 RIO Kielce z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Łopuszno na 2016 rok.pdf 111KB 387
Uchwała Nr 79/2015 RIO Kielce z dnia 29 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łopuszno za I półrocze 2015 roku 148KB 436
Uchwała Nr 40_2015 RIO Kielce w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.pdf 149KB 533
Uchwała Nr 14_2015 RIO Kielce w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łopuszno.pdf 43KB 468
Uchwała Nr 100_2014 RIO Kielce z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawe opinii o projekcie budżetu Gminy Łopuszno na 2015 rok.pdf 144KB 471

[1] [2] [3] [4]


« powrót

do góry

Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno, tel. (041) 391-40-01, (041) 391-40-09

Aplikacje webowe,
© 2005-2021 ESC S.A.